skip to Main Content
+36 30 229 82 57 honeylodging@gmail.com

Polityka prywatności

Nasza strona internetowa to https://honeylodging.com.

Informacje kontaktowe

Nasz adres to: 4200, Hajdúszoboszló 34 József Attila Street.

Telefon: +36 30 229 82 57

E-mail: honeylodging@gmail .com

(„Zakwaterowanie”)

Hotel nie narusza praw poszczególnych osób, to w związku z tym przygotowano następujące informacje do zarządzania danymi, który jest w formie elektronicznej lub na oficjalnej stronie obiektu obiekcie jest również dostępny w wersji papierowej.

Hotel, jako administrator danych, oświadcza, że ​​podczas przetwarzania danych działa zgodnie z przepisami poniższych przepisów.

Polityka zarządzania danymi jest zgodna z przepisami dotyczącymi zarządzania danymi. Został opracowany z uwzględnieniem przepisów następujących aktów prawnych:

▪ CVIII z 2001 r Ustawa w sprawie niektórych kwestii związanych z usługami handlu elektronicznego i usługami społeczeństwa informacyjnego ( Eker . Tv .)

▪ XLVIII. Ustawa o podstawowych warunkach i niektórych ograniczeniach reklamy ekonomicznej ( Grt .)

▪ CXII. Ustawa o wolności informacji i ustawie o wolności informacji ( Info . Tv.)

Dane kontrolera i procesora

Niniejsza karta informacyjna zawiera ogólne informacje na temat zarządzania danymi podczas Usług świadczonych przez Hotel. Ze względu na różnorodność wymagań Gościa sposób, w jaki dane mogą być przetwarzane, może czasami różnić się od tych Informacji, takie zmiany mogą zostać wprowadzone na żądanie Gościa, a Hotel poinformuje Gościa z wyprzedzeniem o dokładnym sposobie. Hotel dostarczy informacji o każdym przetwarzaniu danych, które może nie zostać uwzględnione w niniejszej Karcie Informacyjnej przed takim przetwarzaniem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Obiekt wyłącznie w określonym celu przez czas niezbędny do wykonania jego praw i wypełnienia obowiązków. Hotel przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celu zarządzania danymi i są odpowiednie do tego celu.

Ważność oświadczenia prawnego zawierającego zgodę małoletniego poniżej szesnastego roku życia musi zostać zatwierdzona lub następnie zatwierdzona przez jego przedstawiciela prawnego.

We wszystkich przypadkach, w których dostawca wykorzystuje dane przekazane w celu innym niż cel pierwotnego gromadzenia danych, informuje o tym osobę, której dane dotyczą, wnioskując o jej uprzednią wyraźną zgodę lub umożliwiając jej zakazanie .

Dane osobowe uzyskane przez Hotel w trakcie zarządzania danymi są znane tylko osobom, które zostały zlecone przez Hotel i które mają obowiązek w związku z zarządzaniem danymi.

Zabiegi danych

Korzystanie z usług zakwaterowania

Świadczenie usług wśród interesariuszy zarządzania wszystkimi danych związanych opartego na dobrowolnych składek i ma na celu zapewnienie świadczenia usług i komunikacji. Z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w poszczególnych podpunktach, dane osobowe zawarte w tej sekcji będą przechowywane przez Hotel przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi i rachunkowymi i zostaną usunięte po tym czasie.

Rezerwacje

W przypadku rezerwacji online, osobistych (papierowych) lub telefonicznych, hotel poprosi / poprosi o następujące informacje od Gościa:

▪ imię ,

▪ nazwisko ;

▪ adres (miasto, kod pocztowy, kraj);

▪ adres e-mail ;

▪ numer telefonu komórkowego

▪ typ karty kredytowej / debetowej / SZÉP;

▪ numer karty kredytowej / karty bankowej / numeru karty SZÉP,

▪ Nazwisko posiadacza karty kredytowej / debetowej / SZÉP;

▪ data ważności karty kredytowej / debetowej / karty SZÉP ;

▪ kredytową / debetową CVC / CVV kod ( Master Card przez spółkę karta karty Validation Code as (CVC2) oraz Visa International Karta weryfikacji Wartość znany jako (CVV2) numerów Control).

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania informacjami o rezerwacji, prosimy o kontakt z honeylodging@gmail.com pocztą elektroniczną.

Formularz ogłoszenia, księga gości

Korzystając z Usług Hotelu, Gość wypełnia Formularz Zgłoszenia Hotelu, w którym Hotel wyraża zgodę na to, aby Hotel przekazał następujące obowiązkowe informacje, w tym wypełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów (w tym w szczególności Ustawy o turystyce i podatku turystycznym) oraz Zarządzaj nim w celu identyfikacji gościa, o ile właściwy organ może zweryfikować zgodność z obowiązkami określonymi w odpowiednich przepisach.

Podpisując formularz zgłoszeniowy, gość wyraża zgodę na przetwarzanie i archiwizację danych osobowych przekazanych mu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez obiekt zakwaterowania w celu zawarcia umowy oraz potwierdzenia jej wypełnienia i spełnienia w powyższym terminie.

▪ rodzina i imiona,

▪ adres domowy

▪ narodowość (dane przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych i niemożliwe do zidentyfikowania przez osobę fizyczną)

▪ miejsce i data urodzenia

▪ identyfikacja dokumentu podróży (paszport)

▪ zakład daty rozpoczęcia i zakończenia odwołanie

▪ Traktowanie następujących danych dotyczących obywateli państw trzecich jest wymogiem prawnym:

▪ wiza , numer zezwolenia na pobyt

▪ czas i miejsce wejścia

▪ Obywatel państwa trzeciego: każda osoba inna niż obywatel Węgier, która nie jest obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym bezpaństwowcy.

▪ Państwa członkowskie EOG:

▪ z państw członkowskich Unii Europejskiej,

▪ Islandia, Liechtenstein i Norwegia jako państwa członkowskie,

▪ i Szwajcaria, ten sam status prawny jak państwa.

Podanie obowiązkowych informacji przez Gościa jest warunkiem korzystania z Usługi hotelowej.

Podpisując formularz zgłoszeniowy i księgę gości, gość wyraża zgodę na to, że Hotel będzie przetwarzał i archiwizował wszelkie przekazane mu dane osobowe, wypełniając formularz wniosku w celu zawarcia umowy lub potwierdzenia jej wypełnienia lub spełnienia w terminie określonym powyżej.

Podając adres e-mail w formularzu powiadomienia, goście mają możliwość zapisania się do Newslettera nieruchomości.

Informacje zostaną przekazane do nieruchomości na żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres honeylodging@gmail.com, dotyczące informacji przetwarzanych w związku z formularzem powiadomienia i księgą gości .

Dane karty kredytowej

Informacje dotyczące emerytury, karty kredytowej / rachunku bankowego / karty SZÉP podane podczas rezerwacji będą wykorzystywane przez pensjonat tylko w zakresie i przez czas niezbędny do wykonania jego praw i wypełnienia obowiązków. Dane są przechowywane w bezpiecznym systemie, z dala od nieupoważnionych osób. Podejmij wszelkie możliwe środki ostrożności, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. W ciągu 72 godzin od wylogowania dane karty zostaną trwale i nieodwołalnie zniszczone.

Strona na Facebooku

Obiekt jest dostępny za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

Celem zarządzania danymi jest udostępnianie treści na stronie internetowej hotelu. Strona na Facebooku pozwala gościowi wziąć udział w loteriach i otrzymywać najnowsze promocje .

Mieszkanie na stronie Facebooka „jak” / „ jak ” – Link klikając odpowiedniego wkładu do reputacji ofert zakwaterowania i publikowania własnych ogłoszeń.

Aby uzyskać informacje na temat zarządzania stroną na Facebooku, zobacz Politykę prywatności i zasady na stronie Facebook na www.facebook.com.

Informacje o wizycie na stronie

Linki

Strona internetowa hotelu może zawierać linki, które nie są obsługiwane przez hotel, ale służą wyłącznie do informowania odwiedzających. Hotel nie ma wpływu na treść i bezpieczeństwo stron internetowych obsługiwanych przez spółki powiązane i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Przed przesłaniem jakichkolwiek informacji na tej stronie zapoznaj się z polityką prywatności i oświadczeniem o ochronie prywatności odwiedzanych stron.

Analytics, ciastka s

Pensjonat używa narzędzia analitycznego do śledzenia Twojej witryny, która tworzy serię danych i śledzi, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Podczas przeglądania strony tworzony jest plik cookie w celu rejestrowania informacji o wizycie ( odwiedzane strony, czas spędzony na naszych stronach, dane przeglądania, wyjścia itp.), Ale nie jest to związane z tożsamością użytkownika. To narzędzie pomaga poprawić ergonomię strony internetowej, stworzyć przyjazną dla użytkownika stronę internetową i poprawić wrażenia odwiedzających. Obiekt nie korzysta z systemów analitycznych do gromadzenia danych osobowych . Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale odwiedzający mają możliwość ich automatycznego usunięcia lub odrzucenia. Ponieważ każda przeglądarka jest inna, użytkownik może indywidualnie ustawić preferencje dotyczące plików cookie za pomocą paska narzędzi przeglądarki . Możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji w naszej witrynie, jeśli zdecydujesz się nie akceptować plików cookie .

Kod remarketingowy

Witryna wykorzystuje śledzące kody remarketingowe do śledzenia wizyt na określonych stronach w celu dostarczania ukierunkowanych komunikatów marketingowych użytkownikom tych stron w przyszłości.

W remarketing kody ubezpieczeniowe ciasteczka odwiedzające stronę internetową mogą wyłączyć odpowiednie ustawienie dla tej przeglądarki.

związek

Każdy może skontaktować się z zarządcą nieruchomości za pośrednictwem poczty elektronicznej . Wiadomości będą przetwarzane przez Właściwość do momentu rozwiązania / udzielenia odpowiedzi na pytanie / odpowiedzi, zarchiwizowania na końcu żądania / pytania i przechowywania przez 5 (pięciu) lat.

Bezpieczeństwo danych

Hotel zachowa poufność twoich danych osobowych i nie ujawni ich żadnej nieupoważnionej osobie. W szczególności dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, przekazaniem, ujawnieniem, usunięciem lub zniszczeniem, a także przed przypadkowym zniszczeniem, uszkodzeniem lub niedostępnością wynikającą ze zmian w zastosowanej technologii. Podejmiesz wszelkie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić techniczną ochronę swoich danych osobowych.

Hotel zastrzega sobie prawo do przekazywania przetwarzanych danych osobowych właściwym organom i sądom na żądanie, nawet bez zgody osoby, której dane dotyczą, w przypadkach określonych przez prawo.

Prawa i środki zaradcze

informacja

W ciągu maksymalnie 30 dni od daty złożenia wniosku Obiekt dostarczy, na żądanie, adres e-mail Hotelu lub jego dane adresowe dotyczące tych samych danych przetwarzanych przez osobę, której dane dotyczą, lub w jej imieniu, ich źródło, cel, podstawę prawną, czas trwania przetwarzania danych, nazwę, adres i czynności związane z przetwarzaniem danych przez podmiot przetwarzający dane, a także, jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są przekazywane, podstawę prawną i odbiorcę transferu danych .

W przypadku ewentualnej odmowy udzielenia informacji hotel poinformuje osobę, której dane dotyczą, na piśmie o przepisach prawa, na mocy którego odmowa została dokonana, i poinformuje zainteresowaną osobę o dostępnych środkach prawnych.

korekta

Jeśli dane osobowe nie odpowiadają rzeczywistości, a faktyczne dane osobowe są dostępne dla usługi zakwaterowania, dane osobowe zostaną poprawione przez usługę zakwaterowania.

Usługa zakwaterowania informuje osobę, której dane dotyczą, o sprostowaniu oraz o każdej osobie, której dane mogły zostać wcześniej przekazane do celów zarządzania danymi. Powiadomienia można zrezygnować, jeżeli uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, nie zostaną naruszone ze względu na cel przetwarzania.

Poprawienie wniosku, termin jego załatwienia oraz możliwość zadośćuczynienia regulują postanowienia ustępu informacyjnego.

Usuń i zablokuj, protestuj

Usuwanie i blokowanie danych osobowych oraz wszelkie sprzeciwy wobec zarządzania danymi podlegają przepisom ustawy o ochronie danych.

Egzekucja sądowa

W przypadku naruszenia jego praw osoba, której dane dotyczą, może podjąć kroki prawne przeciwko usłudze zakwaterowania. Proces prawny reguluje ustawa o ochronie danych i inne obowiązujące wymogi prawne.

odszkodowanie

Usługa zakwaterowania ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone innej osobie w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, lub naruszenia wymogów bezpieczeństwa danych. Do interesariuszy ponad zakwaterowania jest również odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez procesor danych. Hotel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że szkoda została spowodowana przez nieuniknioną przyczynę poza zakresem zarządzania danymi. Nie ma potrzeby zrekompensowania szkody, o ile jest ona wynikiem umyślnego lub rażąco niedbałego zachowania poszkodowanego.

Inne postanowienia

Hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tych informacjach.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji podawanych przez odwiedzających strony internetowe lub Gości.

Możesz odwołać się do Krajowego Urzędu Ochrony Danych i Wolności pod adresem 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C. Strona internetowa: www.naih.hu